Learn Grammar Naturally » TM Education Center

Đăng nhập


Learn Grammar Naturally

Mục IELTS, School
Lưu Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Về khóa học

TM Learning helps students learn grammar by providing free animated conversations Lesson focus on various key grammar points. Each level comes with a free workbook of printable lessons which teachers and students can use for in-class activities, self-study, or homework.

Bạn nhận được gì

  • Nắm vững ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao
  • Video kèm bài tập áp dụng
  • Work sheet - Quiz miễn phí

Course Content

Level 1 (A1) True Beginner

Level 2 (A1) False Beginner

Level 3 (A2) High Beginner

Level 4 (B1) Low Intermediate

Level 5 (B2) Intermediate

gdpr-image
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.
Xem thêm

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

vi