TM IELTS Advantage » Luyện thi Gò Vấp

Đăng nhập


TM IELTS Advantage

Mục IELTS, TM's Stuff
Lưu Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Về khóa học

This content is restricted to subscribers

Bạn nhận được gì

  • Khóa học IELTS từ căn bản đế nâng cao.
  • Luyện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết từ Band 3 trở lên
  • Ứng dụng học và làm bài thi thử Onlien

Course Content

IELTS TM1
LEVEL 5.0 +

  • IELTS L1 Book
  • Lesson 1
  • Lesson 2 ( Speaking #1)
  • Lesson 3(Subject – Verb Agreement)
  • Lesson 4 ( Describing a Process)
  • Lesson 5 ( Line Graphs )
  • Lesson 6 (Describing a Map)

IELTS Practice

Supplementary Excercises

IELTS Speaking

IELTS Foundation

IELTS Listening

IELTS Reading & Vocabulary

IELTS Writing

IELTS Test

gdpr-image
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.
Xem thêm

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

vi